Woda odkażona to konieczność!

 

Zdrowa woda ma podstawowe znaczenie dla życia człowieka. Wiele chorób, zwłaszcza te o charakterze epidemii, wywoływanych jest poprzez spożywanie wody skażonej bakteryjne. Nawet woda postrzegana, jako krystalicznie czysta może zawierać drobnoustroje chorobotwórcze i wywoływać groźne skutki po spożyciu.
Woda może przenosić rozmaite chorobotwórcze bakterie, w szczególności wywołujące infekcje przewodu pokarmowego takie, jak biegunka z wymiotami, dur brzuszny, paratyfus, cholera azjatycka i inne.

notawkA.plus Water to środek nieszkodliwy, skuteczny i łatwy w użyciu do dezynfekcji wody i jej sterylnego
przechowywania do odkażania zbiorników, pojemników, rur, urządzeń, itp.
Preparaty Firmy FAI Ltd. odznacza się tym, że woda po zastosowaniu preparatu notawka.plus Water nie tylko staje się wolną od bakterii chorobotwórczych, o których mowa była wyżej, ale i nabywa trwałych własności bakteriobójczych. Odkażona w ten sposób woda może być następnie przechowywana w dobrym stanie od jednego do sześciu miesięcy.(według przeprowadzonych badan brudna woda po zastosowaniu i dodaniu naszego produktu - aktywność naszego produktu w wodzie pobrana z brudnej rzeki zaznaczyła się do 3 lat.) Nalana do odpowiedniego pojemnika zachowała barwę i smak właściwy dla świeżej wody.

 

notawkA.plus Water ma szczególne znaczenie przy podróżowaniu do krajów strefy gorącej, gdzie gromadzi się i przechowuje, zabierając ze sobą w drogę, małą saszetkę lub buteleczki z naszym produktem, jako zabezpieczenie przed rożnymi chorobami.

NotawkA.plus Water (saszetki lub buteleczki) mogą być przydatne, podczas podroży, campingów, obozach, koloniach, biwakach, sytuacjach, które mogą nas w życiu zaskoczyć.

 

notawkA.plus Water Saszetka - Dezynfekcja wody pitnej.

Przeznaczenie produktu: gotowy do użycia produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do dezynfekcji małych ilości wód powierzchniowych kategorii A1 i A2, wód podziemnych i wodociągowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Przeznaczony dla użytkowników indywidualnych.
 
Stosowanie: zawartość jednego opakowania jednostkowego wymieszać z 10 litrami wody. Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: od 30 do 50 minut.
 

notawkA.plus Water Dezynfekcja wody pitnej.

 

Przeznaczenie produktu: gotowy do użycia produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do dezynfekcji małych ilości wód powierzchniowych kategorii A1 i A2, wód podziemnych i wodociągowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Przeznaczony dla użytkowników indywidualnych.
 
Badanie według normy Europejskiej:
EN 12054
EN 1276:2010
- bakterie:  Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli K12, Enterococcus hirae.
EN 1040
- bakterie: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ureus:
EN-1650:2008 ,
EN-1275
 
Stosowanie:
1 butelka akwaton.plus Water  dezynfekuje 1000 litrow wody.
2.5 ml (miara zaznaczona na zakrętce butelki) oczyszcza 10 litrow wody. Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: od  30 do 50 minut.
Woda po dodaniu preparatu notawkA.plus Water Industry powinna mieć pH w granicach 7.
Opakowanie zawiera:  Butelka 250 ml.
Data ważności: 1 rok od daty produkcji